Lärare bryter mot lagen med rörlig bild – tillräcklig kunskap saknas

Majoriteten högstadie- och gymnasielärare använder rörlig bild i undervisningen minst en gång i veckan. Samtidigt saknar varannan lärare tillräcklig kunskap om vilka regler som gäller. Nästan åtta av tio bedömer att upphovsrättsintrång förekommer medvetet eller omedvetet när lärare visar rörlig bild i klassrummet. Tjänsten Youtube är den vanligaste kanalen som används i undervisningen, en tjänst där klipp varvas med reklam och upphovsrätten ofta är oklar. Det visar Film- och tv-branschens samarbetskommittés (FTVS) nya rapport Upphovsrätt eller fel i skolan. Undersökning om hur svenska lärare använder rörlig bild i skolan.

För att visa upphovsrättsligt skyddat material för elever i skolan krävs upphovsrättslicens, något undersökningen visar att var femte högstadie- och gymnasielärare inte känner till. Undersökningen visar också att 77% av lärarna tror att upphovsrätten kränks medvetet eller omedvetet i undervisningen i dag.

-Det bekräftade våra värsta farhågor. Att det förekom visste vi, men att det var så omfattande kom som en överraskning, säger Per Strömbäck, sakkunnig i digitala näringsfrågor för FTVS.

– Jag är egentligen inte förvånad över att det är en så hög siffra. Det finns en osäkerhet kring de här frågorna och införandet av den nya tekniken har gått fort för många lärare. De får utrustning och nya möjligheter samtidigt som det ställs nya krav utan att de hunnit sätta sig in i regelverket ordentligt, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Undersökningen är genomförd av Skop och Insight Intelligence på uppdrag av FTVS. Totalt har 502 lärare tillfrågats, och svarsfrekvensen var 81 procent. Undersökningen genomfördes under februari 2016.

Klicka här för att ta del av hela rapporten: FTVS_rapport

 

Pengarna i piracy – om den illegala marknaden för film och tv

Konsumtionen av illegalt material på internet uppskattas orsaka den svenska film- och tv-branschen förluster på 830 miljoner kronor årligen. De största svenska piratsajterna tjänar uppskattningsvis något över 30 miljoner kronor per år på att sprida film utan tillstånd. Det är dock relativt lite i jämförelse till värdet de förstör för rättighetsinnehavarna. Istället är det internetoperatörerna som är de största ekonomiska vinnarna på den digitala piratekonomin. Det visar analysföretaget Black Market Watchs nya rapport Illegal fildelning och streaming: Ett ekosystemperspektiv

Karl Lallerstedt från Black Market Watch redogjorde på plats för resultaten i rapporten. Lallerstedt riktade även en uppmaning till staten att ta en mer aktiv roll i arbetet med att stävja immaterialrättsliga intrång. Den mest effektiva åtgärden bedöms vara att spärra illegala tjänsters tillgång till användarna genom internetoperatörerna, detta då de är unikt placerade för att förhindra upphovsrättsintrång på nätet.

Efter redogörelsen följde en paneldiskussion med Jörgen Warborn riksdagsledamot och immaterialrättslig talesperson Moderaterna, Susanne Ås Sivborg, generaldirektör Patent- och registreringsverket, och rapportförfattaren Karl Lallerstedt. Panelen var överens om att den svenska situationen är ohållbar och att ett stärkt immaterialrättsligt skydd inte bara är centralt för de kreativa näringarna i och med att immateriella tillgångar blir allt viktigare för ekonomin i sin helhet. Jörgen Warborn meddelade att Moderaterna ej vill använda lagstiftningsverktyget innan domstolsärendet där internetoperatörernas ansvar för att spärra illegala tjänster är klart. Samt att man inväntar de frivilliga åtgärder som ska presenteras från Kulturdepartementets rundabordssamtal. Men om svensk lagstiftning och de frivilliga åtgärderna som presenteras visar sig vara otillräckliga kan ny lagstiftning bli aktuell.

Se hela seminariet här: 

Rapporten från Black Market Watch kan ni läsa här.

Pirater i klassrummen? – så använder lärare rörlig bild i undervisningen

Det talas ofta om privatpersoners ansvar och skyldigheter att betala för kreativt innehåll, men det förekommer att även arbetsplatser, föreningar och offentliga miljöer visar film från olagliga källor. Skolan är inget undantag. Hur ser användandet av film och tv ut i skolan? Vilken typ av streamingtjänster används? Är de lagliga eller inte? Hur ser lärarnas kunskaper ut när det kommer till upphovsrätt för visning av rörlig bild i skolan? För att få svar på dessa frågor lät FTVS genomföra en riksomfattande attitydundersökning bland svenska gymnasie- och högstadielärare. 

På seminariet redogjorde Lukas O. Berg från Insight Intelligence för resultaten. Undersökningen visade att åtta av tio lärare tror att andra lärare medvetet eller omedvetet bryter mot upphovsrätten i klassrummet, och att enbart hälften av lärarna anser sig ha tillräcklig kunskap om vilka regler det är som gäller. 

Efter presentationen följde ett panelsamtal med Miia Austa, styrelseledamot Lärarnas Riksförbund, Ulla Hamilton, VD Friskolornas Riksförbund och Bodil Båvner, utredare SKL, om vem som egentligen hade ansvaret, och vad man kunde göra för att säkerställa att lärare inte bryter mot upphovsrätten när de visar rörlig bild i undervisningen. Panelen var enig i att rörlig bild är ett mycket viktigt inslag i skolan, att läraren bär huvudansvaret för att säkerställa att denna ej bryter mot upphovsrätten men skolledarna behöver göra mer för att säkerställa att lärarna har den information och stöd som de behöver.

Se hela seminariet här:

 

Sverige: 10:e sämst i världen på skydd mot piracy

Undersökningsföretaget MUSO har analyserat data från de största piratsajterna för att få svar på hur stor del av olika länders befolkning som använder illegala tjänster för att se film och tv. Undersökningen visar att Lettland är värst drabbat, där hela 46 procent anger att de använder illegala tjänster. Sverige återfinns på en tiondeplats med drygt 18 procent, vilket kan jämföras med 20:e plats för Norge (12,5 %), 25:e plats för Danmark (9%), 31:a plats för Storbritannien (8%) och 49:e plats för Tyskland (2 %).

Även om den svenska användningen av illegala tjänster i MUSO:s undersökning är väsentligt lägre än vad tidigare undersökningar från bl.a. Novus och Mediavision visat – där ca en tredjedel av befolkningen använder illegala tjänster – så framgår det väldigt tydligt att andra länder i vår närhet lyckats väsentligt bättre i att skydda kreatörers verk från organiserad stöld.

Det är i sammanhanget värt att nämna att Sverige är det enda landet i Norden där internetoperatörerna ej spärrar illegala tjänsters tillgång till internetanvändarna. Sådana regler finns även i Storbritannien och många andra EU-länder.

Om man menar allvar med att de vill skapa en fungerande digital marknad för kreativt innehåll så räcker det att lyfta blicken och se hur våra grannländer jobbar.

Länk till artikel om rapporten hittar ni här.

 

Pengarna i piracy på DN Debatt

Idag på DN Debatt skriver Karl Lallerstedt, och Waldemar Ingdahl från Black Market Watch, med anledning av rapporten ”Illegal fildelning och streaming: ett ekosystemperspektiv”.

I artikeln redogör författarna för huvudslutsatserna i sin rapport; att pirattjänsterna tjänar miljontals kronor på att illegalt distribuera upphovsrättsskyddat material, men att de stora vinnarna är internetoperatörerna som på grund av den omfattande illegala distributionen av film och tv tjänar miljardbelopp på att sälja snabbare uppkoppling och mer mobildata.

Artikelförfattarna framhåller vidare att immateriella tillgångar blir allt viktigare i takt med att ekonomin blir allt mer kunskapsbaserad och uppmanar regeringen att vidta åtgärder för att stärka skyddet för immateriella värden:

”I och med kunskapsekonomis frammarsch kommer allt större belopp gå förlorade på grund av den pågående masstölden av immateriella tillgångar. Till slut kommer Alice Bah Kuhnke, eller hennes efterträdare, krypa till korset och medge att vi ‘har varit för naiva’. Låt oss hoppas att det är tidigare, snarare än senare.”

Rapporten i sin helhet kan ni läsa här http://blackmarketwatch.org/home/wp-content/uploads/2016/07/Illegal_fildelning160724.pdf

Rapporten är skriven på uppdrag av FTVS, Black Market Watch har bedrivit arbetet självständigt.

 

Inbjudan – FTVS i Almedalen

FTVS i Almedalen

Intresset för svensk film- och tv är större än någonsin. Trots detta sjunker intäkterna på grund av den storskaliga illegala konkurrensen. Film- och TV-branschens samarbetskommitté (FTVS) är på plats i Almedalen för att öka kännedomen om hur viktig en stärkt upphovsrätt och en fungerande digital marknad är för film- och tv-skapandet i Sverige.

Kom till våra seminarier på Bio Borgen onsdagen den 6:e juli mellan 13.00 och 14.30. Lunchmacka serveras från 12.30. Moderator är Per Strömbäck, sakkunnig i digitala näringsfrågor på FTVS.

Välkommen!

Mvh

Eric Broberg, ordförande FTVS

alemdalen

13.00-13.45 Pirater i klassrummen? – så använder lärare rörlig bild i undervisningen

Hur ser användandet av film och tv ut i skolan? Vilken typ av streamingtjänster används? Är de lagliga eller inte? Hur ser lärarnas kunskaper ut när det kommer till upphovsrätt för visning av rörlig bild i skolan? För att få svar på dessa frågor har FTVS låtit genomföra en riksomfattande attitydundersökning bland svenska gymnasie- och högstadielärare om hur de visar rörlig bild för elever. Resultaten kommer att presenteras på seminariet följt av ett panelsamtal.

Medverkande
Lukas O. Berg, VD, Insight Intelligence Miia Austa, styrelseledamot, Lärarnas Riksförbund Ulla Hamilton, VD, Friskolornas Riksförbund Bodil Båvner, utredare, SKL

13.45-14.30 Pengarna i piracy – om den illegala marknaden för film och tv

Svensk film- och tv-bransch står vid ett vägskäl. Intresset växer men intäkterna sjunker. Situationen är inte hållbar. De illegala tjänsterna tjänar grova pengar på denna nedladdning och streaming, men de existerar inte i ett vakuum. De agerar i ett ömsesidigt beroende med en rad aktörer inom den legala ekonomin. Ett grundläggande problem är att många av dessa, i andra fall ofta ansvarstagande, aktörer i det digitala ekosystemet möjliggör, eller underlåter att agera mot, den illegala aktiviteten. På plats kommer ni höra FTVS ge en nulägesbild av piracy i Sverige och Black Market Watch, Geneve-baserad NGO som fokuserar på illegal handel och organiserad brottslighet, berätta om den illegala ekonomin bakom de illegala tjänsterna.

Medverkande
Karl Lallerstedt, analytiker och grundare, Black Market Watch Jörgen Warborn, riksdagsledamot och immaterialrättslig talesperson, Moderaterna Susanne Ås Sivborg, generaldirektör, Patent- och registreringsverket Representant från regeringspartierna

Varför är användandet av illegala tjänster för att se film och tv högre i Sverige än i våra grannländer?

Hela 32 procent använder illegala tjänster i Sverige, jämfört med 19 procent i Norge, 12 procent i Danmark, och 8 procent i Finland. Hur kan skillnaden vara så stor? Vi gav Novus i uppdrag att undersöka saken närmare.

Undersökningen visar bland annat att den lägre användningen av illegala tjänster i våra grannländer till stor del kan förklaras av starkare rättsliga verktyg – som tydliggör internetoperatörernas ansvar. I samtliga övriga länder i Norden, samt i tio andra EU-länder samverkar rättighetshavare med internetoperatörer för att stoppa de illegala tjänsternas tillgång till användarna i landet. Andra faktorer som lyfts fram är att svenskarna har lägst kunskap om vilka sidor som är illegala och att svenskarna i större utsträckning bortser från konsekvenserna av illegala tjänster för film- och tv-skapare.

För att ta del av hela rapporten, klicka här: 140415-FTVS&Novus-Nordisk Utblick