Missvisande granskning av huruvida kriminella nätverk tjänar mångmiljonbelopp på illegal streaming

Fredagen den 8 juni publicerade SVT:s ”Faktakollen” en artikel som argumenterar för att PRV:s reklamfilm för hemsidan streamalagligt.se har fel i filmens budskap om att kriminella nätverk tjänar mångmiljonbelopp på illegal streaming.

Det är bra att Faktakollen noterar att de illegala tjänsterna idag bedrivs som kommersiella verksamheter. Däremot är det olyckligt att Faktakollen utgår ifrån att PRV:s reklamfilm påstår att alla illegala tjänster har kopplingar till kriminella nätverk, när budskapet snarare bör tolkas som att vissa eller många illegala tjänster har kopplingar till kriminella nätverk i Sverige eller utomlands. Detta har även bekräftats av domstol, vilket Faktakollen inte tar upp i artikeln.

Ett aktuellt svenskt exempel är åtalet mot två män för deras iblandning i Swefilmer, där slutförhandlingarna avslutades den 24 april 2017. En av männen är bosatt i Tyskland, den andra är en svensk medborgare bosatt i Sverige, och tillsammans beräknades de ha genererat mer än 13 miljoner kronor på annonsförsäljning mellan november 2013 till juni 2015 då sajten stoppades. Stora delar av dessa belopp hade hanterats via utländska bankkonton, varför även penningtvätt var en av åtalspunkterna (Dagens Nyheter, 2017). Under slutpläderingen argumenterade kammaråklagare Anna Ginner för att fallet ”bär drag av organiserad brottslighet, en brottslighet som har dragit in mycket stora pengar” (Hallands Nyheter, 2017).

Faktakollens källförteckning hänvisar till intervjuer med åklagare i Swefilmer- och Dreamfilmer-målen (utan att skriva ut några citat), vilket rimligtvis måste inkludera samtal med Anna Ginner. Att hon skulle ha bytt uppfattning i frågan om Swefilmer-målet och nu inte längre tycker att det bär drag av organiserad brottslighet är osannolikt, vilket väcker frågor om Faktakollens slutsatser.

Vidare drar Faktakollen slutsatsen att det inte finns någon koppling mellan illegala tjänster och kriminella nätverk baserat på uppfattningen att man inte kopplat sådana tjänster till kända organiserade kriminella nätverk i Sverige. Internet är dock gränslöst och illegala tjänster som nyttjas av svenska användare kan alltjämt ha kopplingar till kriminella nätverk, inhemska som utlandsbaserade, vilket ingen av intervjuobjekten i artikeln motsäger. Det rättsfall som nämns ovan, som enligt åklagaren bar drag av organiserad brottslighet och som förutom upphovsrättsbrott omfattande penningtvätt, berörde personer vars verksamheter sträckte sig utanför Sveriges gränser.

PRV:s budskap är därmed högst relevant då syftet är att uppmärksamma svenska användare att illegala tjänster kan stödja kriminella nätverk. I filmen görs heller ingen bestämning om de personer eller den verksamhet filmen gestaltar är baserad i Sverige eller inte. Därför tycker vi inte att det är korrekt att beskriva filmen som ”mestadels fel”.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s