Dom från Patent- och Marknadsdomstolen

Patent- och Marknadsdomstolen meddelade den 9 december dom i ett mål mellan Telia och ett antal film- och TV-bolag (däribland oss). Domstolen förbjuder Telia att ge flera olagliga tjänster, däribland The Pirate Bay och Dreamfilm, tillgång till deras abonnenter. Förbudet gäller från 23 december 2019 och i tre år framåt, med vite om 500 000 kr.

Under många år har verk som vi äger och har bekostat spridits utan tillåtelse i stor skala på internet. Vi har på olika sätt försökt minska problemet, men med mycket liten framgång. Att be internetleverantörerna om hjälp att stoppa piratsajterna är en sista utväg. För att kunna göra det behövs ett tydligt rättsläge som alla kan följa. Dagens dom är ett viktigt steg i den riktningen.

För mer information, kontakta Per Strömbäck, 0708 436 214, per.stromback@ftvs.se

Huvudförhandling i process med Telia om olagliga tjänster

2017 meddelade Patent- och Marknadsöverdomstolen en dom som klargjorde att telebolag har en rättslig skyldighet att stoppa tjänster som illegalt sprider film, tv och musik på internet. Det naturliga hade varit att alla telebolag följde domen, men det har de inte gjort. Därför har en grupp rättighetshavare inom film- och TV lämnat in en stämningsansökan som den här gången gäller Telia. Telia är en marknadsledande aktör som redan genomför spärrning av illegala tjänster i andra länder. I Norge och Danmark har Telia exempelvis sedan flera år tillbaka samarbetat med rättighetsinnehavarna för att förhindra illegala tjänster att nå användarna. Vår målsättning är att uppnå en liknande situation i Sverige. Huvudförhandling hålls i Patent- och Marknadsdomstolen 4 november.
Frågor i detta ärende besvaras av Per Strömbäck, sakkunnig digitala näringsfrågor, 0708 436 214, per.stromback@ftvs.se

Telias abonnenters tillgång till illegala tjänster hindras

Patent- och marknadsdomstolen har idag meddelat ett interimistiskt beslut där Telia åläggs att hindra sina abonnenters tillgång till de illegala tjänsterna The Pirate Bay, Dreamfilm, Nyafilmer och Fmovies. Det interimistiska beslutet gäller från den 30 oktober 2018 till dess dom i målet vinner laga kraft.

”Beslutet var väntat och följer gällande rättsläge. Nu är det hög tid att Telia tar samma ansvar i Sverige som man redan gör i Danmark och Norge”, säger Per Strömbäck, sakkunnig digitala näringsfrågor, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté.

”Rättsläget klargjordes redan genom Patent- och marknadsöverdomstolens dom mot Bredbandsbolaget i februari 2017. Internetoperatörer har skyldighet att hindra spridningen av film, tv och musik som sker via illegala tjänster på internet. Så sker i övriga Norden och i stora delar av Europa. Att Telia väljer att motsätta sig åtgärder just i Sverige, men inte på sina andra marknader, är förvånande och väldigt bekymmersamt för den svenska film- och tv-branschen”, fortsätter Per Strömbäck.

Sverige är särskilt hårt drabbat av tjänster som illegalt sprider upphovsrättskyddat material. En undersökning från analysföretaget Mediavision visar att 21 procent av svenskarna använder illegala tjänster för att se film och tv, jämfört med mellan 6 och 14 procent i våra nordiska grannländer.

I februari 2017 ålade Patent- och marknadsöverdomstolen Bredbandsbolaget att hindra sina abonnenters tillgång till ett antal illegala tjänster. Enligt domen är svenska internetleverantörer skyldiga att vidta åtgärder för att hindra upphovsrättsintrång som begås av andra på internet. Övriga svenska internetleverantörer, däribland Telia, har dock inte agerat i enlighet med domen och således avstått från att hindra tillgången till de illegala tjänsterna.

Initiativtagare och drivande i rättsprocessen är AB Svensk Filmindustri, Nordisk Film Distribution AB, TV4 AB, C More Entertainment AB, Bob Film Sweden AB, GF Studios AB, Stella Nova Film AB, Sweetwater Production AB, Disney Enterprises, Inc., Paramount Pictures Corporation, Columbia Pictures Industries, Inc., Twentieth Century Fox Film Corporation and Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC, Universal City Studios Production LLP och Warner Bros. Entertainment Inc.

För mer information kontakta:

Per Strömbäck, sakkunnig digitala näringsfrågor, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté

per.stromback@ftvs.se, 0708-43 62 14

Europaparlamentet stärker skyddet för upphovsrätten på nätet

Den 12 september röstade Europaparlamentet för ett stärkt upphovsrättsdirektiv. Enligt det nuvarande upphovsrättsdirektivet kan internetplattformar inte hållas ansvariga när de publicerar upphovsrättsskyddat material utan att betala ersättning till skaparna. Detta beslut innebär att internetplattformar skall ha tillstånd för att sprida material de inte producerat, och de kommer också behöva ha lösningar som säkerställer att skyddat material inte kan publiceras utan rättighetsägarens tillstånd.

Direktivet ska nu förhandlas mellan Europeiska rådet, Europakommissionen och Europaparlamentet, och slutligen åter röstas om i Europaparlamentet. EU:s beslutsprocess väntas vara avslutad under nästa år. Därefter följer implementering i svensk lag.

”Jag är glad över att Europaparlamentets ledamöter genomskådat lobbyingkampanjen från de stora internetplattformarna. Grundfrågan är om kreatörer ska få ersättning för sitt arbete och där har parlamentet landat i den rimliga ståndpunkten att de ska få betalt. Europaparlamentets beslut är inte tillräckligt, men det är en viktig principmarkering om en mer rättvis balans mellan rättighetsägare och internetplattformar”, säger Per Strömbäck, sakkunnig digitala näringsfrågor, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté.

Internetplattformarna har varit ett problem för rättighetsägare under lång tid. På plattformarna finns stora mängder skyddat material publicerat utan rättighetsägares tillåtelse. Processen för att få materialet nedtaget är komplicerad och tidskrävande, och alltför ofta händer det att materialet åter publiceras kort efter att det tagits bort. Samma process skall då genomgås ytterligare en gång. Och så fortsätter det.

Internetplattformarna har stora intäkter från annonsförsäljning tack vare otillåten publicering av skyddade verk. Stora intäkter har flyttats från kreatörer, som skapar innehållet, till ägarna av plattformarna, utan att båda parter varit överens om att så ska vara fallet.

Ordningen har varit djupt problematisk, och något branschen aktivt arbetat för att förändra. Till exempel gick flera företrädare för den kreativa sektorn ut på Svenska Dagbladet Debatt inför omröstningen och uppmanade svenska Europaparlamentariker att rösta för att ersättningen för kreativt arbete ska hamna hos dem som gör det, inte hos dem som äger plattformarna. Inlägget kan läsas i sin helhet här.

”De som inte vill att kreatörer och kulturskapare ska få betalt för sitt arbete har kastat ut anklagelser om att EU ska införa en länkskatt eller att förslaget ”dödar internet”. Detta är felaktigt och befängt. Internet blir tvärtom bättre med schyssta villkor. Det är bra att den där debattekniken från jättarna inte gick hem hos de folkvalda”, säger Per Strömbäck.

Beslutet i Europaparlamentet är ett första steg mot en ny ordning där skapare har bättre förutsättningar att få betalt för sitt arbete. FTVS kommer tillsammans med andra företrädare för kreativ sektor fortsätta verka för en mer rättvis ansvarsfördelning mellan rättighetsägare och internetplattformar.

Fakta – de två viktigaste delarna i Europaparlamentets beslut

  • Internetplattformar skall ersätta skapare, inklusive medier och journalister, för deras verk när det finns publicerat på plattformen. Mindre plattformar omfattas inte av direktivet.
  • Internetplattformarna skall installera tekniska hjälpmedel som säkerställer att upphovsrättsskyddat material inte kan laddas upp utan rättighetsägares tillstånd. Plattformarna skall också etablera system för att snabbt kunna hantera klagomål kring sådant som stoppats av de tekniska hjälpmedlen. Dessa system skall vidare skötas av anställda och inte algoritmer.

FTVS Nyhetsbrev

Ny SIFO-undersökning: Stöd för utökade åtgärder mot piratsajter

Den 24 augusti publicerade FTVS resultatet från en ny SIFO-undersökning om piratsajter. Den visar bland annat att en betydande majoritet vill att såväl staten som internetoperatörerna ska agera mer än vad de gör idag för att bidra till arbetet med att stoppa illegala tjänster.

”Det har gått över ett år sedan domen i Patent- och marknadsöverdomstolen om att Bredbandsbolaget ska stoppa de illegala tjänsterna The Pirate Bay och Swefilmer, men trots det har övriga internetoperatörer inte följt efter. Den här undersökningen visar se att det finns stöd för utökade åtgärder från internetoperatörerna mot illegala tjänster. Framförallt vill man ha mer information och upplysning om vilka sajter som är olagliga att använda, samt att internetoperatörerna spärrar illegala sajter som i domstol bevisats innehålla stora mängder olagligt material,” säger Per Strömbäck, sakkunnig digitala näringsfrågor, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté.

Ny dom i EU-domstolen stärker upphovsrättsskyddet online

Utifrån en prövning av ett tyskt fall förkunnade EU-domstolen den 7 augusti att uppladdning av ett upphovsrättsskyddat verk som är fritt tillgängligt på en hemsida med upphovsrättsägarens tillåtelse kräver ytterligare godkännande från ägaren om den laddas upp på en annan hemsida där verket blir tillgängligt för allmänheten. Detta innebär i praktiken att techbolagen också får ett ökat ansvar för när upphovsrättsskyddat material laddas upp på internetplattformarnas kanaler utan ägarnas tillåtelse.

Ny brittisk utredning om techbolagens ansvar för material som finns publicerat på deras plattformar

Den 24 juli presenterades en parlamentarisk utredning i Storbritannien om hur internetplattformarna bör regleras. Det huvudsakliga förslaget handlar om att införa en ny juridisk kategori för vissa techbolag (t.ex. YouTube) som förtydligar deras skyldigheter i relation till det som finns publicerat på plattformen. Skulle förslaget gå igenom innebär det ett större ansvar för vissa techbolag att agera när olagligt material läggs upp på deras plattformar.

Almedalsveckan

Under almedalsveckan anordnade FTVS den 3 juli ett seminarium på temat ”Google, Telia och Lagen – vem bestämmer på internet?”. Under seminariet berättade Lena Rehnberg, vd och producent, StellaNova Film, om dagens verklighet för kreatörer och resurserna som krävs för att ta ner skyddat material från internetplattformarna och illegala tjänter. Monique Wadsted, advokat och partner, MAQS Advokatbyrå, berättade om den pågående rättsprocessen mot Telia (se nedan för mer information). Publiken fick även lyssna till Jeanette Gustafsdotter, vd, Tidningsutgivarna, diskutera vem som bär ansvaret för hot, hat och trakasserier på internetplattformarna. Slutligen berättade Jan Rosén, professor i civilrätt, Stockholms Universitet, om sin syn på den modernisering av upphovsrättslagstiftningen som pågår på EU-nivå i Bryssel.

Ny undersökning från Mediavision: Svenskarna fortsatt värsta piraterna

Sverige fortsätter att vara ett piratparadis, enligt en ny undersökning som genomförts av Mediavision och som publicerades den 19 juni. Undersökningen visar att det är betydligt vanligare att svenskar använder illegala webbsidor för att se film eller TV än att finländare, danskar eller norrmän gör samma sak. Enligt undersökningen uppger 21 procent av svenskarna i åldern 15-74 år att de laddat ner eller strömmat filmer och TV-serier via illegala webbsidor som t ex Piratebay, Swefilmer och Dreamfilm under mars 2018. Motsvarande andel i de nordiska grannländerna var 6 procent (Finland), 10 procent (Danmark) samt 14 procent (Norge) för samma period.

Aktörer inom filmbranschen stämmer Telia

Den 28 maj lämnade ett antal bolag inom filmbranschen in en stämningsansökan mot Telia för spärrning av ett antal av de mest populära illegala tjänsterna för nedladdning och streaming av olagligt material. Trots fjolårets dom mot Bredbandsbolaget som klargjorde att internetoperatörer har en rättslig skyldighet att stoppa tjänster som illegalt sprider film, tv och musik på internet har övriga internetoperatörer, däribland Telia, valt att inte följa domen, varför en ny rättsprocess nu påbörjats.

FTVS film- och TV-näringsfrukost

Den 18 maj anordnade FTVS en film- och TV-näringsfrukost där företrädare för branschen, experter, och beslutsfattare bjöds in för att diskutera aktuella frågor som rör branschen. Deltagarna fick höra Natalia Borelius presentera den Mediavision-undersökning som omnämns ovan och Rättighetsalliansens Henrik Pontén gav sin bild om utredningen om grovt upphovsrättsbrott och vad en ny lagstiftning på området skulle betyda. FTVS Per Strömbäck och Eric Broberg delade med sig av resultaten av den Sifo-undersökning som omnämns ovan, och beskrev branschens arbete för att stoppa olovlig spridning.

Patent- och registreringsverkets informationskampanj

Under april månad påbörjades PRV:s informationskampanj om illegal streaming. Syftet med kampanjen var att öka medvetenheten kring att kriminella nätverk ofta står bakom de olagliga sajterna och att dessa tjänar betydande pengar på annonsintäkter. I samband med detta lanserade PRV sidan ”streamalagligt” – en portal som syftar till att underlätta för konsumenter att hitta lagliga alternativ för digitalt innehåll.

Sifo-undersökning: Stöd för utökade åtgärder mot piratsajter

Sverige är hårt drabbat av tjänster som illegalt sprider upphovsrättskyddat material. Tidigare undersökningar har visat att en betydligt större andel av svenskarna använder illegala tjänster jämfört med andra nordiska länder (Mediavision, 2017). En ny Sifo-undersökning visar nu att det finns stöd för utökade åtgärder mot piratsajter.

”Det har gått över ett år sedan domen i Patent- och marknadsöverdomstolen om att Bredbandsbolaget ska stoppa de illegala tjänsterna The Pirate Bay och Swefilmer, men trots det har övriga internetoperatörer inte följt efter. Den här undersökningen visar se att det finns stöd för utökade åtgärder från internetoperatörerna mot illegala tjänster. Framförallt vill man ha mer information och upplysning om vilka sajter som är olagliga att använda, samt att internetoperatörerna spärrar illegala sajter som i domstol bevisats innehålla stora mängder olagligt material,” säger Per Strömbäck, sakkunnig digitala näringsfrågor, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté.

”Vi kan konstatera att det finns stöd för utökade åtgärder från staten och internetoperatörerna i arbetet med att stoppa illegala tjänster. Att tillgången till illegala tjänster på något sätt ska begränsas är ett vanligt förekommande svar både när det gäller statens och internetoperatörernas roll,” säger Thea Eriksson-Almgren, projektledare, Sifo.

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo under perioden 1-13 februari 2018. Antal respondenter var 1002.

Se Bilaga 1 nedan för fullständig information av vilka åtgärder från stat och internetoperatörer de svarande efterfrågar.

För mer information kontakta:

Per Strömbäck, sakkunnig digitala näringsfrågor, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté
per.stromback@ftvs.se, 0708-43 62 14

Thea Eriksson-Almgren, projektledare, Kantar Sifo
thea.eriksson-almgren@kantarsifo.com, 0708-43 62 14

Om Film- och TV-branschens Samarbetskommitté
Film- och TV-branschens Samarbetskommitté har sedan 2006 arbetat inom ramen för Filmavtalets paragraf om att främja arbetet mot olovlig hantering av film i alla visningsformer, och har som huvudmål att minska olaglig fildelning och olaglig streaming, samt att stärka förutsättningarna för lagliga tjänster i alla fönster.

Bilaga 1: Resultat | 1002 svarande | Svaren har avrundats till heltal

Åtgärder respondenter efterfrågar mest från staten för att stoppa piratsajter är skärpta straff, begränsad tillgång med internetoperatörers hjälp samt ökade resurser till polis och rättsväsende

Bild1

Åtgärder respondenter efterfrågar mest från internetoperatörerna för att stoppa piratsajter är utökad informationsgivning och upplysning om vilka sajter som är olagliga att använda, samt spärrning för illegala sajter som i domstol bevisats innehålla stora mänger olagligt material

Bild2

Missvisande granskning av huruvida kriminella nätverk tjänar mångmiljonbelopp på illegal streaming

Fredagen den 8 juni publicerade SVT:s ”Faktakollen” en artikel som argumenterar för att PRV:s reklamfilm för hemsidan streamalagligt.se har fel i filmens budskap om att kriminella nätverk tjänar mångmiljonbelopp på illegal streaming.

Det är bra att Faktakollen noterar att de illegala tjänsterna idag bedrivs som kommersiella verksamheter. Däremot är det olyckligt att Faktakollen utgår ifrån att PRV:s reklamfilm påstår att alla illegala tjänster har kopplingar till kriminella nätverk, när budskapet snarare bör tolkas som att vissa eller många illegala tjänster har kopplingar till kriminella nätverk i Sverige eller utomlands. Detta har även bekräftats av domstol, vilket Faktakollen inte tar upp i artikeln.

Ett aktuellt svenskt exempel är åtalet mot två män för deras iblandning i Swefilmer, där slutförhandlingarna avslutades den 24 april 2017. En av männen är bosatt i Tyskland, den andra är en svensk medborgare bosatt i Sverige, och tillsammans beräknades de ha genererat mer än 13 miljoner kronor på annonsförsäljning mellan november 2013 till juni 2015 då sajten stoppades. Stora delar av dessa belopp hade hanterats via utländska bankkonton, varför även penningtvätt var en av åtalspunkterna (Dagens Nyheter, 2017). Under slutpläderingen argumenterade kammaråklagare Anna Ginner för att fallet ”bär drag av organiserad brottslighet, en brottslighet som har dragit in mycket stora pengar” (Hallands Nyheter, 2017).

Faktakollens källförteckning hänvisar till intervjuer med åklagare i Swefilmer- och Dreamfilmer-målen (utan att skriva ut några citat), vilket rimligtvis måste inkludera samtal med Anna Ginner. Att hon skulle ha bytt uppfattning i frågan om Swefilmer-målet och nu inte längre tycker att det bär drag av organiserad brottslighet är osannolikt, vilket väcker frågor om Faktakollens slutsatser.

Vidare drar Faktakollen slutsatsen att det inte finns någon koppling mellan illegala tjänster och kriminella nätverk baserat på uppfattningen att man inte kopplat sådana tjänster till kända organiserade kriminella nätverk i Sverige. Internet är dock gränslöst och illegala tjänster som nyttjas av svenska användare kan alltjämt ha kopplingar till kriminella nätverk, inhemska som utlandsbaserade, vilket ingen av intervjuobjekten i artikeln motsäger. Det rättsfall som nämns ovan, som enligt åklagaren bar drag av organiserad brottslighet och som förutom upphovsrättsbrott omfattande penningtvätt, berörde personer vars verksamheter sträckte sig utanför Sveriges gränser.

PRV:s budskap är därmed högst relevant då syftet är att uppmärksamma svenska användare att illegala tjänster kan stödja kriminella nätverk. I filmen görs heller ingen bestämning om de personer eller den verksamhet filmen gestaltar är baserad i Sverige eller inte. Därför tycker vi inte att det är korrekt att beskriva filmen som ”mestadels fel”.