Ny dom: Olagligt att streama från illegala streamingtjänster

Sverige har tidigare haft ett oklart rättsläge vad gäller illegal streaming. Frågan om huruvida en användare som streamar film eller tv från illegal källa begår ett brott har inte haft något tydligt svar. En ny EU-dom från den 26 april 2017 har nu klargjort läget: det är olagligt att streama film och tv från illegal källa i Sverige.

Sverige är särskilt hårt drabbat av tjänster som illegalt sprider upphovsrättskyddat material. En undersökning från analysföretaget Mediavision visar att 32 procent av svenskarna använder illegala tjänster för att se film och tv, jämfört med mellan 8 och 19 procent i våra nordiska grannländer.

Den illegala spridningen av film och tv på internet kostar svensk filmbransch över 800 miljoner kronor i uteblivna intäkter varje år. De illegala streamingtjänsterna är en stor del av problemet. De är tekniskt enklare att använda än de illegala nedladdningstjänsterna och det oklara rättsläget skapade tidigare en uppfattning bland användare att risken för rättsliga påföljder är lägre. De illegala streamingtjänsterna är också kopplade till annan kriminalitet då de ofta drivs av kriminella nätverk som tjänar pengar på annonsförsäljning. Sveriges just nu största illegala filmsajt Dreamfilm drivs, enligt förundersökningarna, av personer med kopplingar till det kriminella nätverket Black Cobra.

Därför är denna dom viktig. Viktig för att stoppa de grovt kriminella intressen som ligger bakom de illegala streamingtjänsterna, men också avgörande för att skapa en fungerande digital marknad för innehåll så att svenska kreatörer kan få betalt för sitt arbete, för de lagliga digitala tjänsterna samt i förlängningen för publiken som får ta del av ett större och bättre utbud.

Missa inte dokumentären Pengarna i Piracy på TV4 Play!

https://www.tv4play.se/iframe/video/3846532

Varje år laddar miljontals svenskar ner eller streamar film och tv från illegala sajter. Dokumentären Pengarna i Piracy är ett grävande reportage kring de stora pengaströmmar och kriminella nätverk som står bakom några av de största illegala streamingsajterna för piratkopierad film och tv.

Reportageteamet bakom dokumentären har genom sitt arbete uppdagat att den illegala nedladdningen och streamingen i Europa alltmer tas över av grova kriminella intressen. Den trenden gäller även i Sverige. Landets just nu största illegala filmsajt drivs av personer med kopplingar till det kriminella nätverket Black Cobra.

Dokumentären har producerats av Msl Studios och Silvio productions. Det journalistiska arbetet har letts av journalisten Urban Björk som tidigare bland annat gjort reportage för Kalla Fakta. FTVS och SSF Stöldskyddsföreningen har bidragit för att göra produktionen möjlig.

Över hälften av unga är pirater

Den 14 februari publicerade analysföretaget Mediavision sin senaste undersökning av svenskarnas användning av illegala fildelnings- och streamingtjänster i Sverige. Den visar att användandet fortsätter att vara ett utbrett fenomen, och totalt angav 24 procent av svenskarna i åldern 15 – 74 år att de laddat ned eller streamat filmer och TV-serier via illegala tjänster som t ex Piratebay och Dreamfilm under den senaste månaden.

Undersökningen visar också att användandet är mest utbrett bland ungdomar, där över hälften av de svarande 15 – 24 åringarna uppger att de använt illegala fildelnings- eller streamingtjänster under den senaste månaden. Sett till endast männen i åldersgruppen är andelen hela 70 procent.

Mediavision understryker avslutningsvis att användandet av illegala fildelnings- eller streamingtjänster har ökat sedan 2010 när de började följa fenomenet, och att det har legat stadigt runt 25 procent under de senaste tre åren sett över befolkningen som helhet.

För att läsa Mediavisions pressmeddelande om undersökningen, klicka här.

Möjligt att stoppa illegala tjänster med hjälp av internetoperatörer

En dom i Patent- och marknadsöverdomstolen slår i dag fast att Bredbandsbolaget ska vidta åtgärder för att stoppa de illegala sajterna The Pirate Bay och Swefilmer från att nå svenska internetanvändare. Domen förtydligar svenska internetoperatörers rättsliga skyldighet att i samarbete med domstol och rättighetsägare stoppa illegala tjänster som olovligen sprider film, tv och musik på internet.

”Domen är klargörande och ligger i linje med hur rättsläget ser ut i resten av Norden och stora delar av Europa. Nästa steg är nu att även övriga svenska internetoperatörer följer domstolens föreläggande. Denna ’Följa John’-princip har vi sett på andra marknader”, säger advokat Henrik Bengtsson, juridiskt ombud för de aktörer från de svenska film-, tv-, och musikbranscherna som är kärande i målet.

Sverige är särskilt hårt drabbat av tjänster som illegalt sprider upphovsrättskyddat material. En undersökning från analysföretaget Mediavision visar att 32 procent av svenskarna använder illegala tjänster för att se film och tv, jämfört med mellan 8 och 19 procent i våra nordiska grannländer.

”Det finns inga mirakelkurer men detta är en effektiv och rättssäker åtgärd som är viktig för att skapa en fungerande digital marknad och stoppa den illegala spridningen av film och tv på nätet. Den beräknas kosta de kreativa näringarna miljardbelopp i uteblivna intäkter varje år”, säger Per Strömbäck, sakkunnig inom digitala näringsfrågor på Film och TV-branschens Samarbetskommitté.

Initiativtagare och drivande i rättsprocessen är Film- och TV-branschens Samarbetskommitté, IFPI Sverige och Sveriges Videodistributörer. I Film- och TV-branschens Samarbetskommitté är producenter, distributörer, biografägare och tv-kanalerna SVT, TV4-Gruppen, MTG TV, SBS Discovery och C More representerade.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Strömbäck, sakkunnig inom digitala näringsfrågor, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté
per.stromback@ftvs.se, 0708-43 62 14

Henrik Bengtsson, juridiskt ombud
henrik.bengtsson@delphi.se, 0709-25 25 16

Om Film- och tv-branschens samarbetskommitté Film- och tv-branschens samarbetskommitté representerar branschparterna som ingår i Filmavtalet. Avtalets parter, vid sidan av staten, är Sveriges Biografägareförbund, Folkets Hus och Parker, Riksföreningen Våra Gårdar, Sveriges Filmuthyrareförening, Film- och TV-producenterna, Nätverket för Regionala Filmproduktionscenter samt Sveriges Television, TV 4, MTG, SBS TV och C More Entertainment. Filmavtalet är ett avtal mellan staten och den svenska film- och tv-branschen som syftar till att stötta svensk film med målet att Sverige ska vara en ledande filmnation i Europa.

Här finns pressreleasen i pdf 170213-ftvs-mojligt-att-stoppa-illegala-tjanster-med-hjalp-av-internetop

Here you can read the English translation

Dom i målet för att spärra tillgången för de illegala sajterna The Pirate Bay och Swefilmer meddelas den 13 februari

Den 13 februari meddelar Patent- och marknadsöverdomstolen dom i det uppmärksammade målet om åtgärder för att spärra tillgången till de illegala sajterna The Pirate Bay och Swefilmer från att nå svenska internetanvändare. Målet prövar lagstiftning vars syfte är just att ge rättighetsägare möjlighet att med internetleverantörers hjälp stoppa illegala tjänster från att nå svenska internetanvändare. Liknande lagar tillämpas redan i resten av Norden samt i stora delar av Europa. Domen har blivit uppskjuten på grund av sjukdom.

Problemet med immaterialrättsintrång i Sverige ännu större än vad EU anger

EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO publicerade nyligen en rapport om problemet med immaterialrättsintrång i EU. Rapporten visar att Sverige årligen går miste om 6,5 miljarder kronor och över 5 100 jobb till följd av immaterialrättsintrång. Problemet i Sverige är dock ännu större än vad rapporten visar då piratkopiering av film och tv på internet inte tagits med i analysen. Rapporten omfattar endast handväskor, leksaker, kläder, sportartiklar och musik. Sett till möjligheten att skydda film- och tv-skapare från upphovsrättsintrång på nätet tillhör Sverige bottenskiktet i internationell jämförelse. Den svenska filmbranschen bedöms förlora över 800 miljoner kronor per år endast till följd av den illegala spridningen av film. Den omfattande användningen av illegala sajter för film och tv av svenskarna har exempelvis uppmärksammats av New York times, Torrent freak, Muso, Novus opinion och Mediavision.

– Flera studier har visat att Sverige är särskilt hårt drabbat av illegal spridning av film och tv, jämfört med övriga Europa. Problemet har flera orsaker men en påtaglig skillnad är att Sverige inte aktivt spärrar tillgången för illegala sajter som olovligen sprider upphovsrättsskyddat material, något som samtliga nordiska grannländer och flertalet stora länder i Europa redan gör,” säger Per Strömbäck, sakkunnig inom digitala näringsfrågor, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté.

Huvudförhandling i målet för att spärra tillgången för de illegala sajterna The Pirate Bay och Swefilmer inleds den 6 december

Den 6 december 2016 inleds huvudförhandlingen i målet där Patent- och marknadsöverdomstolen prövar åtgärder för att spärra tillgången till de illegala sajterna The Pirate Bay och Swefilmer från att nå svenska internetanvändare. Målet prövar lagstiftning vars syfte är just att ge rättighetsägare möjlighet att med internetleverantörers hjälp stoppa illegala tjänster från att nå svenska internetanvändare. Liknande lagar tillämpas redan i resten av Norden samt i stora delar av Europa. Domen väntas i början av nästa år och kommer att klargöra om Sverige har ett rättsligt skydd i nivå med våra grannländer eller om lagstiftningen behöver ses över. Initiativtagare och drivande i rättsprocessen är Film- och TV-branschens Samarbetskommitté, IFPI Sverige och Sveriges Videodistributörer.