FTVS Nyhetsbrev

EU kommissionen ger onlineplattformar större ansvar i arbetet för att stoppa upphovsrättsintrång
Den 28 september presenterade EU-kommissionen nya riktlinjer för onlineplattformar i syfte att effektivisera borttagningen av illegalt innehåll på nätet. Kommissionen vill att plattformarna, såsom Youtube och Google Videos, ska fördjupa sina samarbeten med relevanta myndigheter i medlemsstaterna och betonar också att det krävs mer användarvänliga mekanismer för att rapportera misstänkt illegalt innehåll. Dessutom rekommenderas system med ”betrodda flaggare” som kan rapportera illegalt innehåll, vilket då kan prioriteras för borttagning. Riktlinjerna är än så länge frivilliga, men lagstiftning kan komma att aktualiseras under våren 2018.

”Stora mängder film och tv laddas dagligen upp illegalt på onlineplattformar såsom Google Videos och YouTube. Processen för att ta ner materialet är komplicerad och tidskrävande för rättighetsägare. Det återstår att se om dessa riktlinjer åstadkommer förändring eller om det krävs tydligare regler för att hitta en rimlig balans mellan rättighetsägares och plattformarnas ansvar i arbetet för att förhindra illegal spridning av upphovsrättsskyddat material,” säger Per Strömbäck, sakkunnig inom digitala näringsfrågor, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté.

Tre av fyra unga svenskar använder piratstreamingsajter
En färsk undersökning av svenskarnas internetvanor visar på alarmerande siffror för användningen av fildelningstjänster och piratstreaming, särskilt bland unga. Hela 75 procent av 16–25 åringarna använder piratstreamingsajter, och det är dessutom något högre andel kvinnor (79%) än män (72 %) i åldersgruppen. Rapporten heter ”Svenskarna och internet 2017” och är framtagen av Internetstiftelsen i Sverige.

Huvudmannen bakom Undertexter.se dömd för upphovsrättsbrott
Undertexter.se har sedan 2003 tillhandahållit undertexter till piratkopierat material på nätet, och den 14 september dömdes huvudmannen bakom sajten till skyddstillsyn och skadestånd om drygt 200 000 kronor. Fallet var det första av sitt slag i Sverige och enligt åklagare Henrik Rasmusson har det handlat om huruvida det finns ett ”upphovsrättsligt skydd för dialogen i filmverken, och om undertexterna då utgjort ett intrång i upphovsrätten”, vilket givet domen är något som nu bekräftats av tingsrätten.

Läckt EU-studie skapar uppmärksamhet i media
En läckt EU-studie från 2015 har nyligen väckt uppmärksamhet i svensk media. En av studiens slutsatser är att upphovsrättsintrång på nätet inte påverkar laglig försäljning negativt. Slutsatsen går tvärsemot vad flera andra forskningsstudier visar. Sannolikt beror studiens resultat på metodfel. Exempelvis så är försäljningsjämförelserna baserade på data från 2009 och framåt. Då förekom redan illegal fildelning i stor skala. En mer relevant jämförelse hade varit att titta på försäljningen före år 1999 som var året då Napster lanserades. Om du har några frågor om studien, dess metod eller resultat är du välkommen att kontakta Per Strömbäck, sakkunnig inom digitala näringsfrågor, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté: per.stromback@ftvs.se

FTVS i Almedalen
Den 4 juli arrangerade FTVS ett välbesökt Almedalsseminarium med fokus på det svenska rättsläget kring illegal spridning som uppstått efter ett antal uppmärksammade domar under våren 2017. Under dagen presenterade bland annat Nima Sanandaji (European Centre for Entrepreneurship and Policy Reform) rapporten ”Immateriellt värdeskapande i Europa” (finns att läsa här), och journalisten Joakim Båge diskuterade lärdomar från Danmark, Storbritannien och USA i arbetet för att förhindra illegal spridning av upphovsrättsskyddat material utifrån rapporten ”Utblick – Så skapar vi en fungerande digital marknad för kreativt innehåll” (finns att läsa här). Seminariet avslutades med en paneldiskussion om vad det nya rättsläget innebär för svenska rättighetsägare. Deltog gjorde bland annat Monique Wadsted, jurist och delägare vid MAQS, Johan Axhamn, doktor i Rättsvetenskap vid Stockholms universitet och Catharina Ekdahl, jurist vid Patent- och registreringsverket.

Immateriellt värdeskapande i Europa

Immateriellt värdeskapande spelar en nyckelroll i den kunskapsintensiva ekonomin, och immateriella tillgångar är av central betydelse för det svenska näringslivet. Så mycket som hälften av Sveriges BNP och 40 procent av de svenska jobben skapas i dag i verksamheter som är starkt beroende av immateriella rättigheter (IPR). Det visar rapporten Immateriellt värdeskapande i Europa som kartlägger den roll som IPR-intensiva verksamheter spelar i EU-ländernas näringsliv.

Rapporten har författas av Nima Sanandaji och ges ut i samverkan mellan Film- och TV-branschens Samarbetskommitté och European Centre for Entrepreneurship and Policy Reform.

Nima Sanandaji presenterade rapporten vid FTVS Almedalsseminarium tidigare i år, och du finner den i sin helhet här.

Utblick – Så skapar vi en fungerande digital marknad för kreativt innehåll: Lärdomar från Danmark, Storbritannien och USA

Sverige är särskilt hårt drabbat av tjänster som illegalt sprider upphovsrättskyddat material. 32 procent av svenskarna använder illegala tjänster för att se film och tv, jämfört med mellan 8 och 19 procent i våra nordiska grannländer. Den illegala spridningen uppskattas kosta de svenska kreativa näringarna miljardbelopp i förlorade intäkter varje år.

I rapporten Utblick – Så skapar vi en fungerande digital marknad för kreativt innehåll har journalisten Joakim Båge undersökt hur arbetet mot illegal spridning av kreativt innehåll har hanterats i utlandet, med särskilt fokus på Danmark, Storbritannien och USA. Syftet är att skapa lärdomar för oss i Sverige i det fortsatta arbetet med att skapa en fungerade digital marknad för kreativt innehåll.

Joakim Båge presenterade rapporten vid FTVS Almedalsseminarium tidigare i år, och du finner den i sin helhet här.

Ny dom: Olagligt att streama från illegala streamingtjänster

Sverige har tidigare haft ett oklart rättsläge vad gäller illegal streaming. Frågan om huruvida en användare som streamar film eller tv från illegal källa begår ett brott har inte haft något tydligt svar. En ny EU-dom från den 26 april 2017 har nu klargjort läget: det är olagligt att streama film och tv från illegal källa i Sverige.

Sverige är särskilt hårt drabbat av tjänster som illegalt sprider upphovsrättskyddat material. En undersökning från analysföretaget Mediavision visar att 32 procent av svenskarna använder illegala tjänster för att se film och tv, jämfört med mellan 8 och 19 procent i våra nordiska grannländer.

Den illegala spridningen av film och tv på internet kostar svensk filmbransch över 800 miljoner kronor i uteblivna intäkter varje år. De illegala streamingtjänsterna är en stor del av problemet. De är tekniskt enklare att använda än de illegala nedladdningstjänsterna och det oklara rättsläget skapade tidigare en uppfattning bland användare att risken för rättsliga påföljder är lägre. De illegala streamingtjänsterna är också kopplade till annan kriminalitet då de ofta drivs av kriminella nätverk som tjänar pengar på annonsförsäljning. Sveriges just nu största illegala filmsajt Dreamfilm drivs, enligt förundersökningarna, av personer med kopplingar till det kriminella nätverket Black Cobra.

Därför är denna dom viktig. Viktig för att stoppa de grovt kriminella intressen som ligger bakom de illegala streamingtjänsterna, men också avgörande för att skapa en fungerande digital marknad för innehåll så att svenska kreatörer kan få betalt för sitt arbete, för de lagliga digitala tjänsterna samt i förlängningen för publiken som får ta del av ett större och bättre utbud.

Missa inte dokumentären Pengarna i Piracy på TV4 Play!

https://www.tv4play.se/iframe/video/3846532

Varje år laddar miljontals svenskar ner eller streamar film och tv från illegala sajter. Dokumentären Pengarna i Piracy är ett grävande reportage kring de stora pengaströmmar och kriminella nätverk som står bakom några av de största illegala streamingsajterna för piratkopierad film och tv.

Reportageteamet bakom dokumentären har genom sitt arbete uppdagat att den illegala nedladdningen och streamingen i Europa alltmer tas över av grova kriminella intressen. Den trenden gäller även i Sverige. Landets just nu största illegala filmsajt drivs av personer med kopplingar till det kriminella nätverket Black Cobra.

Dokumentären har producerats av Msl Studios och Silvio productions. Det journalistiska arbetet har letts av journalisten Urban Björk som tidigare bland annat gjort reportage för Kalla Fakta. FTVS och SSF Stöldskyddsföreningen har bidragit för att göra produktionen möjlig.

Över hälften av unga är pirater

Den 14 februari publicerade analysföretaget Mediavision sin senaste undersökning av svenskarnas användning av illegala fildelnings- och streamingtjänster i Sverige. Den visar att användandet fortsätter att vara ett utbrett fenomen, och totalt angav 24 procent av svenskarna i åldern 15 – 74 år att de laddat ned eller streamat filmer och TV-serier via illegala tjänster som t ex Piratebay och Dreamfilm under den senaste månaden.

Undersökningen visar också att användandet är mest utbrett bland ungdomar, där över hälften av de svarande 15 – 24 åringarna uppger att de använt illegala fildelnings- eller streamingtjänster under den senaste månaden. Sett till endast männen i åldersgruppen är andelen hela 70 procent.

Mediavision understryker avslutningsvis att användandet av illegala fildelnings- eller streamingtjänster har ökat sedan 2010 när de började följa fenomenet, och att det har legat stadigt runt 25 procent under de senaste tre åren sett över befolkningen som helhet.

För att läsa Mediavisions pressmeddelande om undersökningen, klicka här.

Möjligt att stoppa illegala tjänster med hjälp av internetoperatörer

En dom i Patent- och marknadsöverdomstolen slår i dag fast att Bredbandsbolaget ska vidta åtgärder för att stoppa de illegala sajterna The Pirate Bay och Swefilmer från att nå svenska internetanvändare. Domen förtydligar svenska internetoperatörers rättsliga skyldighet att i samarbete med domstol och rättighetsägare stoppa illegala tjänster som olovligen sprider film, tv och musik på internet.

”Domen är klargörande och ligger i linje med hur rättsläget ser ut i resten av Norden och stora delar av Europa. Nästa steg är nu att även övriga svenska internetoperatörer följer domstolens föreläggande. Denna ’Följa John’-princip har vi sett på andra marknader”, säger advokat Henrik Bengtsson, juridiskt ombud för de aktörer från de svenska film-, tv-, och musikbranscherna som är kärande i målet.

Sverige är särskilt hårt drabbat av tjänster som illegalt sprider upphovsrättskyddat material. En undersökning från analysföretaget Mediavision visar att 32 procent av svenskarna använder illegala tjänster för att se film och tv, jämfört med mellan 8 och 19 procent i våra nordiska grannländer.

”Det finns inga mirakelkurer men detta är en effektiv och rättssäker åtgärd som är viktig för att skapa en fungerande digital marknad och stoppa den illegala spridningen av film och tv på nätet. Den beräknas kosta de kreativa näringarna miljardbelopp i uteblivna intäkter varje år”, säger Per Strömbäck, sakkunnig inom digitala näringsfrågor på Film och TV-branschens Samarbetskommitté.

Initiativtagare och drivande i rättsprocessen är Film- och TV-branschens Samarbetskommitté, IFPI Sverige och Sveriges Videodistributörer. I Film- och TV-branschens Samarbetskommitté är producenter, distributörer, biografägare och tv-kanalerna SVT, TV4-Gruppen, MTG TV, SBS Discovery och C More representerade.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Strömbäck, sakkunnig inom digitala näringsfrågor, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté
per.stromback@ftvs.se, 0708-43 62 14

Henrik Bengtsson, juridiskt ombud
henrik.bengtsson@delphi.se, 0709-25 25 16

Om Film- och tv-branschens samarbetskommitté Film- och tv-branschens samarbetskommitté representerar branschparterna som ingår i Filmavtalet. Avtalets parter, vid sidan av staten, är Sveriges Biografägareförbund, Folkets Hus och Parker, Riksföreningen Våra Gårdar, Sveriges Filmuthyrareförening, Film- och TV-producenterna, Nätverket för Regionala Filmproduktionscenter samt Sveriges Television, TV 4, MTG, SBS TV och C More Entertainment. Filmavtalet är ett avtal mellan staten och den svenska film- och tv-branschen som syftar till att stötta svensk film med målet att Sverige ska vara en ledande filmnation i Europa.

Här finns pressreleasen i pdf 170213-ftvs-mojligt-att-stoppa-illegala-tjanster-med-hjalp-av-internetop

Here you can read the English translation