Möjligt att stoppa illegala tjänster med hjälp av internetoperatörer

En dom i Patent- och marknadsöverdomstolen slår i dag fast att Bredbandsbolaget ska vidta åtgärder för att stoppa de illegala sajterna The Pirate Bay och Swefilmer från att nå svenska internetanvändare. Domen förtydligar svenska internetoperatörers rättsliga skyldighet att i samarbete med domstol och rättighetsägare stoppa illegala tjänster som olovligen sprider film, tv och musik på internet.

”Domen är klargörande och ligger i linje med hur rättsläget ser ut i resten av Norden och stora delar av Europa. Nästa steg är nu att även övriga svenska internetoperatörer följer domstolens föreläggande. Denna ’Följa John’-princip har vi sett på andra marknader”, säger advokat Henrik Bengtsson, juridiskt ombud för de aktörer från de svenska film-, tv-, och musikbranscherna som är kärande i målet.

Sverige är särskilt hårt drabbat av tjänster som illegalt sprider upphovsrättskyddat material. En undersökning från analysföretaget Mediavision visar att 32 procent av svenskarna använder illegala tjänster för att se film och tv, jämfört med mellan 8 och 19 procent i våra nordiska grannländer.

”Det finns inga mirakelkurer men detta är en effektiv och rättssäker åtgärd som är viktig för att skapa en fungerande digital marknad och stoppa den illegala spridningen av film och tv på nätet. Den beräknas kosta de kreativa näringarna miljardbelopp i uteblivna intäkter varje år”, säger Per Strömbäck, sakkunnig inom digitala näringsfrågor på Film och TV-branschens Samarbetskommitté.

Initiativtagare och drivande i rättsprocessen är Film- och TV-branschens Samarbetskommitté, IFPI Sverige och Sveriges Videodistributörer. I Film- och TV-branschens Samarbetskommitté är producenter, distributörer, biografägare och tv-kanalerna SVT, TV4-Gruppen, MTG TV, SBS Discovery och C More representerade.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Strömbäck, sakkunnig inom digitala näringsfrågor, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté
per.stromback@ftvs.se, 0708-43 62 14

Henrik Bengtsson, juridiskt ombud
henrik.bengtsson@delphi.se, 0709-25 25 16

Om Film- och tv-branschens samarbetskommitté Film- och tv-branschens samarbetskommitté representerar branschparterna som ingår i Filmavtalet. Avtalets parter, vid sidan av staten, är Sveriges Biografägareförbund, Folkets Hus och Parker, Riksföreningen Våra Gårdar, Sveriges Filmuthyrareförening, Film- och TV-producenterna, Nätverket för Regionala Filmproduktionscenter samt Sveriges Television, TV 4, MTG, SBS TV och C More Entertainment. Filmavtalet är ett avtal mellan staten och den svenska film- och tv-branschen som syftar till att stötta svensk film med målet att Sverige ska vara en ledande filmnation i Europa.

Här finns pressreleasen i pdf 170213-ftvs-mojligt-att-stoppa-illegala-tjanster-med-hjalp-av-internetop

Here you can read the English translation

Dom i målet för att spärra tillgången för de illegala sajterna The Pirate Bay och Swefilmer meddelas den 13 februari

Den 13 februari meddelar Patent- och marknadsöverdomstolen dom i det uppmärksammade målet om åtgärder för att spärra tillgången till de illegala sajterna The Pirate Bay och Swefilmer från att nå svenska internetanvändare. Målet prövar lagstiftning vars syfte är just att ge rättighetsägare möjlighet att med internetleverantörers hjälp stoppa illegala tjänster från att nå svenska internetanvändare. Liknande lagar tillämpas redan i resten av Norden samt i stora delar av Europa. Domen har blivit uppskjuten på grund av sjukdom.

Problemet med immaterialrättsintrång i Sverige ännu större än vad EU anger

EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO publicerade nyligen en rapport om problemet med immaterialrättsintrång i EU. Rapporten visar att Sverige årligen går miste om 6,5 miljarder kronor och över 5 100 jobb till följd av immaterialrättsintrång. Problemet i Sverige är dock ännu större än vad rapporten visar då piratkopiering av film och tv på internet inte tagits med i analysen. Rapporten omfattar endast handväskor, leksaker, kläder, sportartiklar och musik. Sett till möjligheten att skydda film- och tv-skapare från upphovsrättsintrång på nätet tillhör Sverige bottenskiktet i internationell jämförelse. Den svenska filmbranschen bedöms förlora över 800 miljoner kronor per år endast till följd av den illegala spridningen av film. Den omfattande användningen av illegala sajter för film och tv av svenskarna har exempelvis uppmärksammats av New York times, Torrent freak, Muso, Novus opinion och Mediavision.

– Flera studier har visat att Sverige är särskilt hårt drabbat av illegal spridning av film och tv, jämfört med övriga Europa. Problemet har flera orsaker men en påtaglig skillnad är att Sverige inte aktivt spärrar tillgången för illegala sajter som olovligen sprider upphovsrättsskyddat material, något som samtliga nordiska grannländer och flertalet stora länder i Europa redan gör,” säger Per Strömbäck, sakkunnig inom digitala näringsfrågor, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté.

Huvudförhandling i målet för att spärra tillgången för de illegala sajterna The Pirate Bay och Swefilmer inleds den 6 december

Den 6 december 2016 inleds huvudförhandlingen i målet där Patent- och marknadsöverdomstolen prövar åtgärder för att spärra tillgången till de illegala sajterna The Pirate Bay och Swefilmer från att nå svenska internetanvändare. Målet prövar lagstiftning vars syfte är just att ge rättighetsägare möjlighet att med internetleverantörers hjälp stoppa illegala tjänster från att nå svenska internetanvändare. Liknande lagar tillämpas redan i resten av Norden samt i stora delar av Europa. Domen väntas i början av nästa år och kommer att klargöra om Sverige har ett rättsligt skydd i nivå med våra grannländer eller om lagstiftningen behöver ses över. Initiativtagare och drivande i rättsprocessen är Film- och TV-branschens Samarbetskommitté, IFPI Sverige och Sveriges Videodistributörer.

 

Ny studie: Blockering av illegala tjänsters tillgång till användarna effektivt verktyg för att bekämpa illegal spridning

Tidigare i år undersökte Incopro, ett brittiskt företag specialiserat på varumärkesskydd, effekten av blockering av illegala sajters tillgång till användarna i det egna landet i samband med att Portugal införde lagstadgade möjligheter att blockera sajter som illegalt sprider film och tv.

Resultatet presenteras i rapporten ”Site blocking efficacy in Portugal: September 2015 to February 2016”. Rapporten visar bland annat att blockering lett till att användandet av de 250 mest besökta webbsidorna i Portugal som begår eller bidrar till upphovsrättsintrång har minskat med 23,4 procent i det egna landet under en sexmånadersperiod. Globalt har användandet av samma webbsidor under motsvarande period ökat med 4,9 procent.

Incopro konstaterar att deras resultat ligger i linje med liknande studier som genomförts i Storbritannien, där en nedgång på 23 procent noterades för de 250 mest besökta illegala sajterna efter att internetoperatörerna, efter domstolsbeslut, ålagts att spärra tillgången till ett antal illegala sajter.

Rapporten om Portugal finns att läsa här. Och rapporten från Storbritannien hittar ni här

 

Fällande dom i Designers Revolt-fallet

I Sveriges hittills största rättegång kring piratkopierad design döms gärningsmännen i Designers Revolt till 1,5 års fängelse och bolaget ska tillsammans med de åtalade betala närmare femtio miljoner i böter och skadestånd.

FTVS välkomnar tingsrättens dom och fallet som sådant visar tydligt att piratkopiering långtifrån är ett unikt problem för underhållningsindustrin. Det är ett problem för näringslivet i stort, något som bland annat påvisas i Svenskt Näringsliv och tankesmedjan Black Market Watchs rapport ”Immaterialrättsintrång och piratkopiering – En studie av hur svenska börsbolag drabbas”. Rapporten baseras på intervjuer med bolag på OMXS30-listan och studien visar att samtliga intervjuade bolag vid något tillfälle utsatts för immaterialrättsbrott. Dessutom anser 80 procent av företagen att statens insatser för att motarbeta immaterialrättsintrång och piratkopiering är otillräckliga och att regeringen behöver göra mer.

Mönstret är detsamma om det så är piratkopiering av film, tv, musik eller design: det drivs av illegala kommersiella intressen och så länge som de tillåts verka så kommer marknadsförutsättningarna för legala aktörer att allvarligt undermineras.  

 

AIPPI till Sverige

International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) har kommit till Sverige. Syftet är att stärka  och främja intresset för immaterialrätten i Sverige och arbetet kommer att ledas av Sanna Wolk, docent i immaterialrätt vid Uppsala Universitet. Mer om AIPPI Sverige kan ni läsa här.